Til foreldre om barn og lesing

Det skal øvelse til for å bli en god leser. Ingen av oss lærer i samme tempo, eller med samme læringskurve. Ha derfor tålmodighet når barnet ditt øver seg med lesingen.

Her er noen knep til deg som er voksen:

Spør barnet ditt hva de tror boka som skal leses handler om, ved at dere ser på tittel og bilder på boka. Få fram alt barnet kan fra før om dette temaet, og del tanker og ideer om dette. Slik bidrar du til å motivere og skape leselyst. De yngste barna trenger mye bildestøtte for lesingen sin. Bildene gir antydning om hva teksten dreier seg om.

Før du slipper barnet i vei med å lese kan du stoppe opp og se nærmere på noen ord som du antar vil være vanskelig å lese. Se på dem og snakk om hva de betyr.

Leseknappen

Leseknappen kan gi litt ekstra motivasjon til å ta frem en bok, eller til å lese den ferdig. Det er viktig at voksne hjelper til å finne bøker for de minste. Bokens lengde, bruk av bilder og vanskelighetsgrad bør vurderes. Bøkene bør by på en utfordring, men den må være overkommelig.

Det er i starten bedre å lese litt hver dag, enn å lese så mye at barnet blir utslitt.

For noen kan det være best å la barnet få leseknappen når det har lest en viss tid. Da stiller både 6-åringen og 10-åringen likt. Kravet kan for eksempel være at barnet skal lese tilsammen én timer i uken, hver uke, for å få årsmerket. Andre krav kan også brukes med hell, og foreldre kan velge både flere og færre bøker enn det som er foreslått i "reglene". Poenget er å skape motivasjon til leselyst.

Nettsider for foreldre om lesing

Bøker for foreldre om lesing

Lesebøker for barn

Nettressurser